РЕПЕРТУАР ПРОФЕСІЙНИХ РОЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Article Ukrainian OPEN
Котикова, О. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: підготовка майбутніх соціальних працівників, підходи до підготовки майбутнього соціального працівника, професійні ролі соціального працівника. | УДК 37.032

Стаття присвячена з’ясуванню репертуару професійних ролей соціальних працівників задля подальшого розроблення рольового підходу до їх підготовки в університетах. Автор аналізує різні підходи до реалізації підготовки майбутніх соціальних працівників. Автор розкриває уявлення щодо репертуару професійних ролей соціального працівника. Отримані дані дослідження уможливлюють визначення професійних ролей соціального працівника: «експерт», «посередник», «захисник», «менеджер», «учитель», «консультант», «практичний психолог», «проектувальник».
Share - Bookmark