ЦІНА, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Article Ukrainian OPEN
ТІТЕНКО, З.М.; Національний університет біоресурсів і природокористування України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: молоко; приріст врх; ціна; собівартість; конкурентоспроможність; | 338.5:637.16 [339.137.2]

Проаналізовано цінову конкурентоспроможність продукції скотарства в сільськогосподар-ських підприємствах Полтавської області. Досліджено вплив різних факторів на зміну цінової конкурентосп-роможності.
Share - Bookmark