РОЛЬ РАЗЛИЧИЙ КУЛЬТУР В ВЕДЕНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Article Ukrainian OPEN
Каримли Эльмир Байрам оглы, Эльмир Байрам оглы; Института международных отношений и лингвистики им. Аверроэса Межрегиональная Академия управления персоналом (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658:339.9 [УДК 572.026]

В динамічному процесі сучасної глобалізації економіки, уміння вести  транснаціональні переговори через призму культури даної країни придбало статус критичної необхідності. Автор привертає увагу читача до ролі норм і цінності культур. Розроблена таблиця, яка описує до якої ділової культури відноситься Азербайджан.
Share - Bookmark