Аналіз механізму економічної реалізації відносин власності в авіатранспортному підприємстві акціонерного типу

Article Ukrainian OPEN
Суммар, Ю.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 65.012.32 (045) [УДК 347.191.11]

В статті проаналізований процес реалізації акціонерної власності, який охоплює всі стадії відтворювального процесу – виробництво, обмін, розподіл, споживання. Докладний шлях механізму економічної реалізації відносин власності ми представили у вигляді послідовності й розподілили їх відповідно до етапів .Механізм економічної реалізації відносин власності був нами розроблений для ідентифікації в трансформаційній економіці найбільш конфліктної стадії реалізації власності – у сфері розподілу.
Share - Bookmark