ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
Макаренко, Л.Г.; Національний авіаційний університет України, м.Київ ; Лисенко, А.О.; Національний авіаційний університет України, м.Київ ; Кириченко, К.Т.; Національний авіаційний університет України, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.322.2(045)

Досліджено деякі проблеми менеджменту в умовах кризи та шляхи їх вирішення з урахуванням стратегічних перспектив діяльності компанії, зокрема розглянуті стратегії довгострокових відносин з власниками, інвесторами, кредиторами, клієнтами, кінцевими споживачами, постачальниками та персоналом, без яких неможливі успіхи компанії як в теперішньому часі, так і в стратегічній перспективі.
Share - Bookmark