ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ МНОЖИН У СИСТЕМІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Article Ukrainian OPEN
Кадильникова, Т. М. ; Лазарєва, Є. Д. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: освітній проект, індекс компетенції, функціонал якості освіти, проектний трикутник, ефективність навчання, факторний простір, ієрархічна модель. | УДК 159.923.2

Стаття присвячена аналізу результатів дослідження системи динамічних чинників, що визначають якість продукту освітнього проекту у ВНЗ. На основі проведених теоретичних досліджень розроблено та описано модель системи оцінки якості продукту освітнього проекту, де виділено місце інноваційним технологіям. На підставі математичної обробки результатів експериментальних досліджень обґрунтовано статистичні методи прогнозування. Одержано адекватні моделі визначення основних компонентів індексу компетенції користувачів освітніх проектів, що дають можливість створити фундаментальний підхід до визначення очікуваної якості продукту в межах фіксованого показника ресурсного забезпечення з метою його подальшого відбору до освітньої програми.
Share - Bookmark