ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНО-ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
ПРОХОРОВА, В.В.; Українська інженерно-педагогічна академія, завідувач кафедри економіки та організації суб’єктів господарювання (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: логістика; логістично-промислова система; конкурентоспроможність; машинобудівні підприємства; | 658.7

Розроблено принципи побудови логістично-промислової систем, механізм створення логісти-чно-промислової системи на машинобудівних підприємствах та механізм формування управлінського рішення що-до впровадження функціонального логістичного менеджменту.
Share - Bookmark