АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МАРЖІ У НАФТОВОМУ СЕКТОРІ

Article Ukrainian OPEN
БУРЛАКА, В.Г.; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: маржа нафтопереробки; ціна нафтопродуктів; податки; країни G-7; виробничі потужності; глибина переробки нафти; індекс Нельсона; | 665.6 [330.341.1]

У статті розглянуто місце і значення маржі в системі показників ефективності нафтопе-реробної промисловості в умовах фінансово-економічної кризи в Україні і країнах ОЕСР. Проаналізовано мето-дології розрахунку маржі, які використовуються різними інституціями для визначення ефективності перероб-ки нафти в рамках країн G-7, окремих НПЗ і технологічних установок, використання різної за якістю нафти вумовах інноваційного розвитку нафтового сектору в цілому.
Share - Bookmark