ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Article Ukrainian OPEN
Кучерук, Г.Ю. ; Сімкова, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: якість; аеропорт; споживачі; качество; аэропорт; потребитель; quality; the airport; a consumer

 У статті проводиться аналіз забезпечення належного рівня якості аеропортових послуг шляхом дослідження задоволення вимог споживачів через анкетування та опитування пасажирів, виявлення позитивних та негативних факторів, що визначають якість надання послуг аеропорту.  В статье проводится анализ обеспечения надлежащего уровня качества аэропортовых услуг путем исследования удовлетворения требований потребителей через анкетирование и опрос пассажиров, выявление положительных и отрицательных факторов, определяющих качество предоставления услуг аэропорта.  The article analyzes the proper quality of airport services by examining customer satisfaction through surveys and interviews of passengers, identifying positive and negative factors that determine the quality of service the airport.
Share - Bookmark