ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Article Ukrainian OPEN
Коба, Н.В.; Національний технічний університет України „КПІ” (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 658.012

В статті розглянуті питання організаційного забезпечення управління знаннями на підприємствах. Запропонована така форма організації управління знаннями на підприємстві як створення команди управління знаннями. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення загальнокорпоративної організаційної структури, яка сприятиме ефективному функціонуванню системи управління знаннями.
Share - Bookmark