ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Article Ukrainian OPEN
АЛОЯН, А.Е.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, кафедра державного управління (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: соціальний капітал; конкуренція; конкурентне середовище; | 316.4+339.13

Визначено соціальні фактори та соціальний капітал як основні чинники розвитку конкурент-ного середовища та формування конкурентних переваг. Розглянуто особливості та закономірності розвиткуконкурентного середовища.
Share - Bookmark