ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ

Article Ukrainian OPEN
Кутейніцина, О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: злиття; поглинання; об’єднання; ринок; корпорація; інтеграція; слияние; поглощение; объединение; рынок; корпорация; интеграция; merger; acquisition; merger; market; corporation; integration

У статті розглядаються поняття, мотиви і типи процесів злиття та поглинання, характеристика ринку злиття і поглинання в Україні.  В статье рассматриваются понятия, мотивы и типы процессов слияния и поглощения, характеристика рынка слияния и поглощения в Украине.  The article reviews the concept, motives and types of mergers and acquisitions, characteristic of M & A market in Ukraine.
Share - Bookmark