СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Article Ukrainian OPEN
СМАГІН, В.Л.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; МАЙОРОВА, Т.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: цінні папери; деривативи; похідні фінансові інструменти; ринок похідних цінних паперів; фондова біржа; біржовий строковий ринок; позабіржовий строковий ринок; | 339.9 [336.764.2]

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних цінних паперів. Визначено роль Української біржі у функціонуванні вітчизняного строкового ринку та запропоновано шляхи його розвитку в умовах фінансової нестабільності.
Share - Bookmark