ON THE PROJECT OF COMPLEX SCIENTIFIC METHODOLOGICAL DOCUMENTS ON TEACHING ASTRONOMY IN A SECONDARY SCHOOL

Article Ukrainian OPEN
Александров, Ю В; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ; Грецький, А М; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ; Євсюков, М М; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ; Захожай, В А; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ; Псарьов, В О; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ; Пришляк, М П; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 521.113

The complex contains the conception of astronomical education in 12-years secondary school, curricula oftwo levels in astronomy; curricula of some optional subjects in astronomy and astronautics. Приводится проект комплекса научно-методической документации преподавания астрономии в средней школе. Комплекс содержит концепцию астроно-мического образования в 12-летней средней школе, программы по астрономии двух уровней и программы рядавыборочных дисциплин или факультативов по астрономии и космонавтике. Наведений проект комплексу науково-методичної документації щодо викладання астрономії в середній школі. Ком-плекс містить концепцію астрономічної освіти в 12-річній середній школі, програми з астрономії двох рівнів тапрограми ряду вибіркових дисциплін або факультативів з астрономії і космонавтики.
Share - Bookmark