АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
ПОБОЧЕНКО, Л.М.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету ; ПАСІЧНИК, О.С.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транснаціональні корпорації (ТНК); глобальні потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ); країни-інвестори; глобалізація; інвестори по залученню ПІІ; світова економіка; | 339.727.24

У статті проаналізована динаміка руху прямих іноземних інвестицій ТНК та дана оцінка су-часного стану та тенденцій розвитку міжнародної інвестиційної діяльності ТНК. Також виділені основні те-нденції глобальних потоків прямих іноземних інвестицій у 2012 році.
Share - Bookmark