ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СТВОРЕННЯ НОВАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
Петрук, А.М.; Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339

В статті узагальнюються на пропонуються різні типи стратегій управління процесом створення новацій. Наводяться реальні приклади з досвіду компаній Сполучених Штатів при реалізації даних стратегій.
Share - Bookmark