АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Article Ukrainian OPEN
Ложачевська, О.М.; Національний авіаційний університет, Україна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 338.48 (045) [УДК 658.64]

Розбудова в Україні туристичної галузі, яка б успішно інтегрувалася до міжнародних туристичних взаємовідносини, є одним з провідних напрямів структурної перебудови економіки країни. Сприятливі умови для формування національного ринку конкурентоспроможних туристичних послуг мають створюватися державою на основі нових механізмів господарювання, в умовах відкритої економіки.
Share - Bookmark