МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ

Article Ukrainian OPEN
Борисенко, О.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: транспортна послуга; маркетинг; процес планування маркетингової діяльності; транспортная услуга; рмаркетинг; процес планирования маркетинговой деятельности; transport favour; рмаркетинг; процес planning of marketing activity

 В статті показано роль та значення маркетингу в діяльності авіапідприємств, визначені особливості маркетингової діяльності транспортних підприємств та виявлені основні недоліки в організації маркетингової діяльності авіапідприємств.  В статье показана роль и значение маркетинга в деятельности авыатранспортных предприятий, определены особенности маркетинговой деятельности транспортных предприятий и обнаружены основные недостатки в организации маркетинговой деятельности авыапредприятий.  In the article a role and value of marketing is rotined in activity of авыатранспортных enterprises, the features of marketing activity of transport enterprises are certain and found out the basic failings in organization of marketing activity of авыапредприятий.
Share - Bookmark