ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Крейдич, Ірина Миколаївна; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.32 (147)

У статті запропоновано імперативи інноваційно-інвестиційного розвитку промислового потенціалу України та науково-методичні підходи до формування економічної моделі реалізації інвестиційної політики розвитку промислового потенціалу, інструментарій вирішення проблем інвестування, що заснований на методології інституціональної теорії та теорії нової економіки.
Share - Bookmark