An approach to the integrated assessment of innovations in design-projects of modern clothing

Article OPEN
Gardabkhadze, I. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Multicomponent and integral assessment of innovation; purposeful search of innovative solutions; balanced triangle of efficiency of design project. | 7.05 | Комплексная и интегральная оценка инновационности; целенаправленный поиск инновационных решений; сбалансированный треугольник эффективности дизайна-проекта. | Комплексна та інтегральна оцінка інноваційності; цілеспрямований пошук інноваційних рішень; збалансований трикутник ефективності дизайн-проекту.

An approach for integrated assessment of innovations for modern clothes design-projects has been proposed. The proposed method of estimation is based on multi-component step-by-step assessment of innovative impact factors. Concepts of evaluation of multicomponent and integral innovative impact factors were described. A method of purposeful search of innovative solutions was proposed at the base of a balanced triangle of efficiency for elimination of “bottleneck” of design projects. Предложена методика оценки инноваций фэшн-проектов на базе поэтапной комплексной оценки инновационности. Введены понятия комплексной и интегральной оценки инновационности. На основе сбалансированного треугольника эффективности предложен способ целенаправленного поиска инновационных решений с целью устранения «бутылочного горлышка» дизайн-проектов. Запропоновано підхід до оцінки інновацій результатів художнього проектування сучасного одягу. Введені поняття комплексної та інтегральної оцінки інноваційності фешн-проектів. Обґрунтовано доцільність поетапної комплексної оцінки інноваційності фешн-проектів. На основі збалансованого трикутника ефективності запропонований спосіб цілеспрямованого пошуку інноваційних рішень із метою усунення «пляшкового горлечка» дизайнів-проектів.
Share - Bookmark