ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
МИХАЙЛИЧЕНКО, К.М.; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: транспортна стратегія; економічні реформи; система державного управління; автомобільні дороги загального користування; залізниці; морські торговельні порти; внутрішній водний транспорт; авіаційний транспорт; інфраструктура; | 35.073.537(477) [338.47]

У статті проаналізовано стан та ефективність реалізації державної політики реформу-вання транспортно-дорожнього комплексу України, виділено практичні результати реформ та існуючі про-блеми розвитку транспортної галузі, обґрунтовано першочергові напрями державної політики щодо активіза-ції реформ на різних видах транспорту.
Share - Bookmark