ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Костюк, В.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: цивільна авіація; міжнародна організація; ІКАО; АФКАК; ЛАКАК; Євроконтроль; аеронавігація; повітряні лінії; гражданская авиация; международная организация; ИКАО; АФКАК; ЛАКАК; Евроконтроль; аэронавигация; воздушные линии; civil aviation

 У статті розглядається значення, діяльність та роль міжнародних організацій у цивільній авіації. Подана характеристика найвідоміших організацій та проведений порівняльний аналіз між ними.  В статье рассматривается значение, деятельность и роль международных организаций в гражданской авиации. Дана характеристика наиболее известных организаций и проведен сравнительный анализ между ними.  The article describes the importance, activity and role of the international organizations in civil aviation. This article has characteristics of the best-known organizations and comparative analysis between them.
Share - Bookmark