АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
ГАНІЧ, Л.В.; Донецький національний університет (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: ринок праці; зайнятість населення; ринкові відносини; безробіття; рівень; працевлаштування; навантаження; | 331.5.024.52

В статті досліджено рівень безробіття на ринку праці України, який має місце в тому, щосеред факторів, що визначають соціальну організацію економіки, одним з основних є людина та її трудовадіяльність. Від участі людини у продуктивній діяльності залежить дія всіх основних факторів, так як самепроцес реалізації фізичних і творчих здібностей і є те, що визначає прогрес у суспільстві, соціально-економічний розвиток та умови задоволення різноманітних потреб. Одним з найважливіших показниківекономічного здоров'я суспільства завжди був стан ринку праці. Його стабілізація сприяла поліпшеннюекономічниих показників роботи України, зростанню добробуту населення. Таким чином, на ринку працідержави має особливе значення підтримка регіональних та галузевих пріоритетів, що стимулюють процесстворення нових, додаткових та збереження наявних високопродуктивних робочих місць та створення їх набазі широкого розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості за умов формування дійовогоінвестиційного і фінансового механізму.
Share - Bookmark