МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Article Ukrainian OPEN
Кокарєва, А. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: методологія, професійна підготовка, майбутній інженер, система освіти, технічний університет, підходи, принципи. | [378.4:62](045) [УДК 378.147]

У статті висвітлюються методологічні засади професійної підготовки інженерів. Обґрунтовано основні ідеї, підходи та принципи професійної підготовки майбутніх інженерів в технічних університетах.
Share - Bookmark