ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В ПРОЦЕСІ ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Article Ukrainian OPEN
АБАЗІНА, О.А.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: паливо; екологічна безпека; Кіотський протокол; нафта; енергоносій; | 504.054(045) [665.71]

В статті визначено можливості використання різних видів палива з позицій забезпеченняекологічної безпеки та виконання зобов’язань згідно вимог Кіотського протоколу. Визначено специфіку перехо-ду на використання альтернативних видів палива на підприємствах цивільної авіації.
Share - Bookmark