ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Article Ukrainian OPEN
Дрозд, Наталія Володимирівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.76

Автор розглядає питання формування ринку фінансового капіталу зарубіжних країн в еволюційному аспекті. Особливу увагу приділено основним організаційним формам монополістичних об’єднань. Проаналізовані спільні та відмінні риси у становленні та розвитку ринку фінансового капіталу різних країн.
Share - Bookmark