МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІП

Article Ukrainian OPEN
Куча, Д.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: якість інноваційного проекту; оцінка якості; інновації; качество инновационного проекта; оценка качества; инновации; quality of innovative project; estimation of quality; innovations

 Побудовано алгоритм оцінки якості інноваційного проекту, який може бути адаптований до різних підприємств авіатранспортної галузі з врахуванням їх специфіки. Построен алгоритм оценки качества инновационного проекта, который может быть адаптирован к разным предприятиям авиатранспортной отрасли с учетом их специфики.  The algorithm of estimation of quality of innovative project which can be adapted to the different enterprises of air industry taking into account their specific is built.
Share - Bookmark