ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ШАТКОВСЬКИЙ, О.В.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Відновлювані джерела енергії; «зелений» тариф; інвестиції; | 620.91 [330.332.212]

У даній статті представлено результати дослідження факторів впливу на обсяг інвестицій у відновлювані джерела енергії в Україні, побудовано модель для прогнозування обсягу інвестицій на основі кореляційно-регресійного аналізу та надано рекомендації щодо збільшення обсягу інвестиційних вкладень.
Share - Bookmark