ПОВЕДІНКА ПОКУПЦІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Article Ukrainian OPEN
Гавриленко, А.В.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Гаврилко, Т.О.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Науменко, А.П.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 351.862.6(045) [УДК 346.5]

Досліджені основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки
Share - Bookmark