ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Богославець, Л. П. ; Житеньова, Л. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійне спілкування, мовна компетенція, мовна культура, здобувачі освіти. | УДК 378.1

У статті аналізуються особливості формування навичок професійного спілкування здобувачів освіти  текстильної промисловості,  його роль у формуванні професійної та загальної культури майбутніх інженерів, вплив мовної компетенції та мовної культури на інтелектуальний розвиток сучасної молоді. З’ясовується значення професійного спілкування та його вплив на студентську аудиторію у процесі навчання.
Share - Bookmark