ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Городецька, Л. О.; Національний авіаційний університет ; Калініченко, К. А.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; ефективність; залізничний транспорт; | 658.152(043.2) [656.2] | инвестиции; инвестиционная деятельность; инвестиционная привлекательность; эффективность; железнодорожный транспорт; | investment; investment activity; investment attractiveness; efficiency; rail transport; | 658.152 (043.2) [656.2]

В статті досліджуються проблеми ефективності інвестиційної діяльності та шляхи підвищення інвестиційної привабливості залізниць України. В статье исследуются проблемы эффективности инвестиционной деятельности и пути повышения инвестиционной привлекательности железных дорог Украины. This article investigates the problem of investment activity efficiency and ways of improving the investment attractiveness of Ukrainian Railway
Share - Bookmark