АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ

Article Ukrainian OPEN
Міщенко, М.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 За допомогою системного підходу отримана економіко-математична модель, що дозволяє диференційовано визначити ефективність поточного утримання та амортизації колії в залежності від умов експлуатації даної ділянки. С помощью системного подхода получена экономико-математическая модель, позволяющая дифференцированно определить эффективность текущего содержания и амортизацию железнодорожного пути в зависимости от условий эксплуатации данного участка. Using a systematic approach received economic and mathematical models that can differentially determine the effectiveness of maintenance and depreciation of track depending on operating conditions of this area.
Share - Bookmark