КРИЗОВІ ЯВИЩА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
ХИТРОВА, О.А.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: кризові явища; соціально-економічні системи; антикризове управління; квазікризовий тиск; | 339.9

В статті проаналізовано причини виникнення та розвитку явищ і тенденцій, які зумовлюютьрозвиток кризи. Визначено, що управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем в умовахглобалізації тісно переплітається з антикризовим управлінням не лише на рівні підприємств, але й на рівні ре-гіонів та національних економік. Встановлено, що в умовах глобальної конкуренції протидія кризовим явищаммає бути спрямовано на забезпечення протидії квазікризовому тиску.
Share - Bookmark