ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ РЕПО НА УКРАЇНСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Article Ukrainian OPEN
Янчук, М.Б. ; Отліванська, Н.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336. 76 (045)

В статті авторами розглянуто проблему проведення операцій РЕПО на українському фінансовому ринку. Аналіз механізму РЕПО - угод, а також практика здійснення операцій  РЕПО дають змогу висвітлити основні  переваги та ризики для учасників таких операцій та сформулювати рекомендації щодо перспективних напрямків їх  використання.
Share - Bookmark