МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

Article Ukrainian OPEN
Алпатова, О. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: індивідуальний стиль навчання, мотиваційно-смислова сфера, особистісно орієнтоване навчання, освітній процес, педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, педагогічні парадигми. | УДК 378.147 (045)

Здійснено аналіз проблеми мотиваційно-смислових характеристик особистості викладача вищого навчального закладу. Визначено найбільш розповсюджені в сучасній освітній практиці педагогічні парадигми. Проаналізовано особливості педагогічних парадигм у контексті професійної діяльності викладача вищої школи. Представлений аналіз результатів дослідження вивчення диспозиції учасників педагогічного спілкування.
Share - Bookmark