ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Шкода, Т.Н. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: підприємство; персонал; аутсорсинг персоналу; перевага; ризик; зовнішня функція управління; предприятие; персонал; аутсорсинг персонала; преимущество; риск; внешняя функция управления; enterprise; personnel; hr outsourcing; advantage; risk

 В статті проаналізовані тенденції розвитку аутсорсингу в області управління персоналом як зовнішньої функції управління підприємством, досліджено його переваги та можливі ризики використання.  В статье проанализированы тенденции развития аутсорсинга в области управления персоналом как внешней функции управления предприятием, исследованы его преимущества и риски использования.  Development trends of HR outsourcing as external enterprise management function are analyzed in this article. Its advantages and possible risks of usage are also searched here.
Share - Bookmark