ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА АВІАТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Article Ukrainian OPEN
СІМКОВА, Т.О.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: якість; фактори; економіко-організаційні складові; якість послуг аеропортів; процес забезпечення управління якістю; | 656.71.003(045) [338.47]

У статті розглянутий процес управління якістю послуг аеропортів, що визначається органі-заційними та економічними параметрами й чинниками, які забезпечують належну якість аеропортових послугу складі організаційної складової через виокремлення функцій аеропортів та економічних факторів, що визна-чаються через витрати на забезпечення якості послуг аеропортів, у результаті чого досягається можливістьфункціонування підприємств авіаційної галузі в оптимальному режимі.
Share - Bookmark