ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО СОЮЗУ І НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
Антоненко, К.В. ; Ярошенко, В.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економічний союз; долар; резервна валюта; країна-гегемон; світова економіка; амеро; экономический союз; доллар; резервная валюта; страна-гегемон; мировая экономика; амеро; economic union; dollar; reserve-currency; country leader; world economy; amero

 Робота присвячена вивченню наслідків створення інтеграційного угрупування в Північноамериканському регіоні; вплив нової регіональної валюти на світову економіку.  Работа посвящена изучению последствий создания интеграционного объединения в Северноамериканском регионе; влияние новой региональной валюты на мировую экономику.  The article is devoted to the study of the consequences of creation of integrated association in the North-American region; influence of a new regional currency on the world economy.
Share - Bookmark