ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Article Ukrainian OPEN
Пустова, А.В.; Національний авіаційний університет України ; Коваленко, А.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.717.3(045)

Досліджено теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України в умовах ринкової трансформації, а також світової фінансової кризи. Визначена роль та місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи, її взаємозв’язок із стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні.
Share - Bookmark