СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Демченко, Н. І. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійна освіта, професійна компетентність, творчість, інженерна діяльність, професійна культура. | 159.955(045) [УДК 372.32]

У статті розглядаються основні аспекти формування та розвитку професійної культури майбутніх фахівців інженерної галузі в умовах вищого технічного навчального закладу. Визначена роль інженерної творчості в процесі особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця.
Share - Bookmark