ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Мошенський, С.З.; Житомирський державний технологічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 330.142.2 (045) [УДК 368.021]

У статті проаналізовано діяльність та особливості інвестиційної політики страхових компаній на світових фінансових ринках та в Україні. Виявлено основні проблеми та напрями активізації діяльності страхових компаній. Надано пропозиції щодо розширення можливостей вітчизняних страхових компаній в акумуляції фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційної безпеки держави.
Share - Bookmark