КОМПЛЕКСНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Article Ukrainian OPEN
Чичуга, М. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: деструктивні психічні стани, профілактика, психологічний супровід, психологічна допомога, соціально-психологічна адаптація. | УДК 159.99

У статті висвітлюються напрямки комплексної профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань. Основними напрямками комплексної профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби є: кадровий, організаційно-управлінський,  психологічний. Розглянуто особливості реалізації кадрового та організаційно-управлінського напрямків і надано рекомендації щодо роботи з начальниками відділень соціально-психологічної служби. Розроблено структуру психологічного напрямку та надано рекомендації персоналу установ виконання покарань щодо його реалізації в роботі з молодими начальниками відділень соціально-психологічної служби. Визначено, що в структуру психологічного напрямку входять: психологічний супровід молодих працівників в процесі їхньої соціально-психологічної адаптації до умов професійної діяльності та психологічна допомога в екстремальних ситуаціях службової діяльності.
Share - Bookmark