ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВНЗ

Article Ukrainian OPEN
Погоріла, С. Г. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійно-педагогічна підготовка, магістр з економіки і підприємництва, викладач вищого навчального закладу. | 33:338.22 [УДК 378 22]

У статті розглядаються основні шляхи формування магістрів з економіки і підприємництва як майбутніх викладачів вищої школи. Дається характеристика необхідним якостям, які повинен мати науково-педагогічний працівник. Здійснено теоретичний аналіз проблеми професійно-педагогічної підготовки магістрів з економіки і підприємництва та обґрунтовано її доцільність.
Share - Bookmark