СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Говсєєва, А.І. ; Луцький, М.Г. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 061.5 (045) [УДК 656.7]

В статті визначені основні мотиви змін діючого менеджменту в авіаційній галузі. Охарактеризовані  особливості управління в авіаційній галузі. Розглянуті основні сфери менеджменту, які потребують певних змін та розроблені  пропозиції щодо удосконалення  процесів управління в цих сферах. Розглянуті основні переваги, які отримає авіапідприємство від впровадження запропонованих рекомендацій.
Share - Bookmark