ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Article Ukrainian OPEN
Бобрицька, В. І. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: самоосвіта, компетентність, самоосвітня компетентність майбутнього викладача вищої школи, інформальна освіта. | 167 [УДК 378.147]

У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми формування самоосвітньої компетентності майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури. На основі аналізу наукових підходів до трактування понять «самоосвіта», «компетентність» уточнено зміст поняття «самоосвітня компетентність майбутнього викладача вищої школи». Узагальнено вітчизняні і зарубіжні напрацювання, що є теоретичною основою для дослідження проблеми формування самоосвітньої компетентності викладача сучасного вищого навчального закладу на магістерському рівні вищої освіти. Визначено професійно орієнтований контекст формування самоосвітньої компетентності магістрантів в умовах реформування системи організації освітнього процесу у вищій освіті.
Share - Bookmark