НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ «КОЛЕДЖ - ВНЗ»

Article Ukrainian OPEN
Носач, І. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: студенти економічних спеціалізацій, система освіти «коледж - ВНЗ», ЄС, професійна підготовка, компетентність, інноваційна модернізація економіки. | УДК 371.3(045)

Стаття присвячена питанню підготовки фахівців економічного профілю в системі освіти «коледж - ВНЗ» в аспекті модернізації української економіки, що вступає до Європейського Союзу. Встановлено роль інновацій у підготовці економістів, проведено розмежування професійно-грамотного і компетентного економіста, визначено можливі зміни умов професійного навчання економістів, встановлено умови підготовки економістів, орієнтованих на інноваційну модернізацію вітчизняної економіки.
Share - Bookmark