МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Солопенко, С.Р. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.656.053.13.

В статті порушуються питання  економічного обґрунтування управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства, розглядаються  методи економічного обґрунтування управлінських рішень, використовуючи економіко - математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей і їх реалізація автоматизованою системою управління "Маркетинг  авіаційного  підприємства" на базі автоматизованої системи управління (АСУ) авіаційним підприємством .
Share - Bookmark