СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У СТВОРЕННІ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Фоміцька, Н.В.; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 303

Стаття відображає основні тенденції трансформації моделі управління такими адміністративно-територіальними одиницями як область і район з точки зору системного підходу.
Share - Bookmark