ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ АВІАКОМПАНІЙ

Article Ukrainian OPEN
Матвєєв, В.В. ; Попович, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: фінансові взаємовідносини; собівартість; оборотність обігових коштів; валютні ризики; ризик нездійснення розрахунків. финансовые взаимоотношения; себестоимость; оборачиваемость оборотных средств; валютные риски; риск неосуществления расчетов. financial

 Розглянуто основні фактори, що здійснюють значний вплив на фінансові взаємовідносини, які виникають між авіакомпаніями та суб’єктами авіаційного ринку послуг.  Рассмотрены основные факторы, которые осуществляют значительное воздействие на финансовые взаимоотношения, возникающие между авиакомпаниями и субъектами авиационного рынка услуг.  Considered the main factors that make significant influence on financial relationships which occur between aviation companies and parties of aviation – services market.
Share - Bookmark