СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Мірошниченко Т.Є., Т.Є. ; Пономарьов, О.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 65.05.65.9(045) [УДК]

Розглядаються проблеми та стан ринку праці в Україні, наводяться шляхи подолання нестачі трудових ресурсів.
Share - Bookmark